Handelsbetingelser

Velg ett av følgende:

Handelsbetingelser for Private
Handelsbetingelser for BedrifterHandelsbetingelser for private

§1 Anvendelse

a) Nedenstående handelsbetingelser (heretter kalt ”vilkårene”) gjelder for salg og/eller levering av enhver ytelse/produkt (heretter kalt ”varen” eller ”ytelsen”) fra Valueshop.no (Eid av Value Group ApS, Lyreskovvej 7, Bov, 6330 Padborg, Danmark) til privatpersoner i Norge (heretter kalt ”kunden”).

b) Vilkårene gjelder med mindre annet uttrykkelig og skriftlig er avtalt mellom kunden og Valueshop.no, og uansett om avtalen er inngått via internett, e-shop, e-mail, tele fax, telefon eller på annet vis.

c) Det er en forutsetning for kundens kjøp å disse vilkårene aksepteres, og kunden oppfordres til å lese vilkårene grundig igjennom.

 

§2 Ordre prosedyre

a) Når du har plassert en ordre på vår hjemmeside, vil vårt system automatisk sende en ordrebekreftelse til din e-mail. 
Har du plassert ordren over telefon, mail eller annet, vil det bli sendt en ordrebekreftelse til din mail, så snart vårt personale har opprettet ordren for deg i vårt system.

b) Du oppfordres til å skrive ut ordrebekreftelsen umiddelbart etter mottagelsen da denne kan være relevant i forbindelse med ombytting, utnyttelse av angrerett eller reklamasjon.

c) Når ordren sendes fra vårt lager, fremsendes en faktura for kjøp til kundens e-mail.

 

§3 Priser og betaling

a) Alle oppgitte priser er som utgangspunkt inkl. MVA og oppgis i NOK med mindre annet uttrykkelig fremgår.

b) Hos Valueshop kan du benytte følgende betalingsmetoder:

Kredittkortbetaling
Det er mulig å betale med kredittkort hos Valueshop.no.
Vi godtar VISA, MasterCard, VISA Electron og Maestro.

KLARNA Faktura
Velger du å betale med KLARNA, vil du bli bedt om å oppgi ditt personnummer, som KLARNA bruker til en kredittvurdering. Vi sender deg en faktura via mail så snart ordren er avsendt. I mailen og på fakturaen vil du finne betalingsveiledning.

c) Valueshop bruker en betalings-gateway fra QuickPay. Alle kortdata sendes kryptert, så dine opplysninger er sikret. Hvis vi ikke er i stand til å levere hele ordren, kan vi redusere din betaling til den nye ordretotalen. Vi kan derimot ikke øke beløpet, såfremt du ønsker å tilføye en eller flere varer. Hvis du betaler med betalingskort, trekkes beløpet først når varen er avsendt.

d) Forsinket betaling
Ved for sen betaling påregnes rente etter gjeldende lovgivning.

 

§4 Levering

a) Levering skjer utelukkende til adresser i Norge. Forsendelser til andre lande krever særlig avtale, og kunden oppfordres til å kontakte Valueshop.no for fraktpriser og estimert leveringstid. Valueshop.no leverer ikke til oversjøiske og utenlandske mottakeradresser.

b) Leveringstid
- Valueshop har 5-10 hverdager leveringstid i hele landet på stoler.
- Estimatet gjelder ikke palle- og spedisjonsforsendelser. Kontakt vår supportavdeling for pris og leveringstid på disse.

 

§5 Eiendomsforbehold og risiko

a) Alle produkter og varer kjøpt hos Valueshop forblir Valueshops eiendom inntil leveringstidspunktet. Det betyr, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Valueshop inntil leveringstidspunktet. Som leveringstidspunkt anses når varer er levert til deg.

Dog har du risikoen for returforsendelser, med mindre det er snakk om utilsiktet uhell i angreperioden, inntil Valueshop mottar varene.

 

§6 Angrerett

a) Du har 14 dages angrerett etter den dagen hvor du, eller en tredjeperson angitt av deg (dog ikke transportøren) får varene i fysisk besittelse.

b) Ønsker du å utøve din angrerett, skal du kontakte vår kundeservice på telefon eller e-mail:
- Tlf.: +47 33 99 74 76
- Mail: support@valueshop.dk
Her bes du opplyse ordrenummer, navn og varenummer på den eller de gjeldende vare(r). Vårt support-team vil heretter informere deg om returneringsprosedyren.

c) Tilbakebetaling
Ved utnyttelse av din angrerett vil vi refundere kjøpsbeløpet via samme betalingsmetode, som ordren er betalt med.
Kjøpsbeløpet består av alle betalinger mottatt fra deg for denne ordre (herunder leveringsomkostninger - dog ikke ekstra omkostninger som følge av ditt eget valg av en annet leveringsform enn den billigste form for standardlevering, som vi tilbyr).

d) Vi kan dog tilbakeholde tilbakebetalingen, inntil vi har mottatt varene i retur, eller du har fremlagt dokumentasjon for å ha returnert varene, alt etter hva som kommer først.

Du skal holde de direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varene.  Du skal returnere varene eller avlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen du har informert oss om benyttelse av avtalens angrerett. Fristen er overholdt hvis du returnerer varene innen de 14 dagene.

Vi anbefaler at du tar vare på postkvitteringen som bevis for at du har avlevert pakken til posten/transportøren.

Du hefter kun for en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annet håndtering enn hva som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og den måten de fungerer på.

 

§7 Reklamasjonsrett

a) Du har 2 års reklamasjonsrett på alle varer.

b) Meddelelse om mangelen innenfor rimelig tid
Vil du påberope deg en mangel, skal du gi oss beskjed om så innenfor rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. I motsatt fall mister du retten til å påberope deg mangelen. Meddelelse gitt innen to måneder etter at du oppdaget mangelen, er alltid gyldig. 
Har du ikke innen 2 år etter salgsgjenstandens overgivelse til deg, meddelt oss at du vil påberope deg en mangel, kan du ikke senere gjøre den gjeldende med mindre vi har påtatt oss å innestå for gjenstanden i lengere tid.

c) Batterier – begrenset reklamasjonsrett
Da batterier har en naturlig begrenset holdbarhet er reklamasjonsperioden på disse begrenset til 6 måneder fra kjøpsdato.

d) Reparasjon og omlevering

1) Såfremt varen er beheftet med feil eller mangler, og du har reklamert i tide, utbedrer vi slike feil eller mangler innenfor rimelig tid.

2) Hvis det viser seg ikke å være mulig, eller vi ikke ser det hensiktsmessig å reparere varen, påtar vi oss i stedet å levere en ny feilfri vare etter returnering av den mangelfulle varen. Vi refunderer deg dessuten eventuelle dokumenterende utgifter forbundet med returneringen.

3) Hvis hverken reparasjon eller omlevering er mulig, refunderer vi i stedet kjøpesummen, inklusive utgifter til returnering. Se §7, e) Returnering.

e) Returnering
Returnering av en vare med feil eller mangler foregår på følgende måte:

1) Vi ber deg kontakte vår kundeservice og opplyse ordrenummer, navn og varenummer.
Tlf.: +47 33 99 74 76
Mail: support@valueshop.dk

2) Over mail sender vi deg en betalt pakkelapp, som du bes sette på en pakke med den defekte varen i.
I tillegg ber vi deg legge ved en kopi av ordrens faktura.

3) Når varen er kommet retur og har blitt testet, vil vi refundere kjøpsbeløpet innenfor 7 dager.

Varer som sendes i retur, blir testet av Valueshop.no. Finnes det ingen feil eller mangler ved varen, vil kunden bli belastet et testgebyr samt forsendelsesomkostninger tilbake til kunden. Testgebyret utgjør 100 kr. pr. inkl. MVA pr. påbegynte 15 min.

 

§8 Fortrolighet og personopplysninger

a) Personopplysningene oppbevares kryptert, Personopplysningene transmitteres kryptert til og fra virksomheten

b) Loggstatistikk  
Loggstatistikk brukes på www.Valueshop.no og betyr at et statistikk-system samler opp informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende en webside har hatt, hvor de kommer fra, på hvilken del av websiden besøket avsluttes osv. På www.Valueshop.no brukes loggstatistikk med det formål å optimere websiden og dens funksjoner. Dessuten knyttes opplysningene i loggstatistikken til de kundene og brukere som besøker websiden, såfremt brukeren oppgir navn, adresser og andre opplysninger i forbindelse med et kjøp på websiden, eller opprettelsen av en brukerprofil.

Loggstatistikk  brukes dessuten til: Personalisering av markedsføringen mot brukeren, og skape økt brukervennlighet.

c) For å du kan inngå en avtale med oss via websiden, skal du la deg registrere med følgende personlige opplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail-adresse. 

Personopplysningene registreres hos Valueshop.no og oppbevares av QuickPay.

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen til deg. Når det samles inn personopplysninger via vår webside, sikrer vi at det alltid skjer ved ditt uttrykkelige samtykke, sånn at du er informert om nøyaktig hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor. 

Følgende grupper av medarbeidere har adgang til de registrerte opplysningene: Ledelsen, Salg og markedsføring, Administration og Regnskap.

d) Registrerte personopplysninger transmitteres kryptert. Det gjøres på følgende måte: Kontakt QuickPay for opplysninger om dette. www.quickpay.dk

Opplysningene videresendes ikke til tredjepart.

Det registreres ingen personfølsomme opplysninger.

Som registrert hos Valueshop.no har du alltid rett til å komme med innsigelser mot registreringen, og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Valueshop.no via e-mail: support@valueshop.no.

Denne e-mailadresse blir beskyttet mot spam, du trenger have JavaScript aktivert for å se den.

 

§9 Ansvar og ansvarsbegrensning

a) Ansvarsbegrensning
Valueshop kan i ingen tilfelle gjøres ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader, herunder men ikke begrenset til driftstap, avansetap, krav fra tredjepart og/eller beskadigelse av data.

b) Produktansvar
Valueshop er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Du er forpliktet til uten ugrunnet opphold, skriftlig å meddele Valueshop såfremt det er oppstått en produktansvarsskade, eller at det er fare for at en slik skade vil inntreffe.

c) Force Majeure
Hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon som er utenfor Valueshops kontroll, og som etter kjøpsloven må anses som force majeure, blir Valueshops forpliktelser suspendert i det tidsrommet den ekstraordinære situasjon varer. I en sånn ekstraordinær situasjon kan du oppsi din ennå ikke oppfylte ordre med Valueshop, hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lengere end 60 dager. I så tilfelle er ditt oppsigelsesvarsel 14 dager.

Valueshop kan ikke holdes ansvarlig for hindringer som ligger utenfor vår makt, eksempelvis produksjonsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømbrudd, streik eller andre uforutsette hendelser.

 

§10 Tvister

a) Verneting 
Verneting er det til enhver tid gjeldende hjemting for Valueshop.no

b) Lovvalg
Norsk lovgivning finner anvendelse på avtaler inngått mellom Valueshop.no og Kunde

 

§11 Gyldighet

Disse vilkår trer i kraft den 21. oktober 2015.

 


 

 

 

Handelsbetingelser for bedrifter

 

§1 Anvendelse

a) Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (heretter kalt ”vilkårene”) gjelder for salg og/eller levering av enhver ytelse/produkt (heretter kalt ”varen” eller ”ytelsen”) fra Valueshop.no (Eid av Value Group ApS, Tøndervej 19, 6340 Kruså, Danmark) til bedrifter, organisasjoner og myndigheter i Norge (heretter kalt ”kunden”).

b) Vilkårene gjelder med mindre annet uttrykkelig og skriftlig er avtalt mellom kunden og Valueshop.no, og uansett om avtalen er inngått via internett, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på annet vis.

c) Det er en forutsetning for kundens kjøp at disse vilkårene aksepteres, og kunden oppfordres til å lese vilkårene grundig igjennom.

 

§2 Opplysninger, avtaleinngåelse mv.

a) Avtalen inngås hovedsakelig ved Kundens elektroniske bestilling på www.valueshop.no. Deretter kan kjøpsavtale inngås enten skriftlig (herunder via E-mail) eller muntlig (herunder telefonisk).

b) Endelig avtale mellom kunden og Valueshop.no anses først for inngått, når Valueshop.no etter å ha mottatt kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekreftelse pr. e-mail med opplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåte, leveringsadresse samt en oversikt over de bestilte varer/ytelser.

c) Ethvert tilbud av varer/ytelser, prisopplysninger m.m. på Valueshop.no’ s hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger m.m. er alene å oppfatte som en oppfordring til å gjøre tilgjengelig, og er derfor ikke bindende for Valueshop.no. 

d) Kunden oppfordres til å skrive ut ordrebekreftelsen umiddelbart etter medtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamasjon.

 

§3 Avtalens innhold

Valueshop.no forbeholder seg rett til å endre de til enhver tid gjeldende forretningsvilkår. Kunden er underlagt de forretningsvilkår som er gjeldende på bestillingsdatoen. Forretningsvilkårene gjelder på alle avtaler som inngås mellom Valueshop.no og Kunden som de eneste vilkår og erstatter alle andre vilkår.

 

§4 Reklamasjonsrett 

a) Reklamasjonsperioden er under alle omstendigheter begrenset til 12 måneder fra leveringen. Etter reklamasjonsperioden løper ut, kan kunden således ikke påberope seg mangelen. For tredjepartsprodukter gjelder den reklamasjonsfristen som fremgår av de for underleverandøren gjeldende reklamasjonsbestemmelser. Ombytting eller reparasjon medfører ikke at det løper en ny 12 måneder reklamasjonsperiode.

b) Valueshop.no kan alene gjøres ansvarlig for å utbedre opprinnelige feil og mangler i overensstemmelse med kjøpslovens bestemmelser. Konstaterer kunden feil- og mangler, skal kunden straks skriftlig reklamere til Valueshop.no med spesifikasjon av den mangel, som gjøres gjeldende. Reklameres det ikke i tide, bortfaller retten til å reklamere på gjeldende mangler.

c) Kunden er forpliktet til straks og senest dagen etter medtagelsen av en leveranse, å foreta kontroll av varen/ytelsen samt å undersøke denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leveranse skal denne avvises eller mottas med forbehold ved å anmerke det på terminalen/fraktbrevet, transportskade er utvendige synlige skader på emballasjen. 

d) Valueshop.no’s ansvar for feil og mangler er alltid begrenset til etter Valueshop.no’s valg, enten å foreta en utbedring, henholdsvis omlevering innen rimelig tid.

e) Valueshop.no er uten ansvar for feil og mangler som bl.a. skyldes endringer foretatt av kunden, reparasjon uført av andre enn Valueshop.no eller Valueshop.no’s servicepartnere.

f)  Det ytes ikke ytterligere garanti fra Valueshop.no’s side, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Garanti og serviceforpliktelser utover hva som måtte være uttrykkelig og skriftlig avtalt med Valueshop.no, påhviler således ikke Valueshop.no, men den gjeldende produsenten og dennes eventuelle service utøvere.

Har du spørsmål til din reklamasjon, så kontakt vår kundeservice: 
Mail: support@valueshop.no
Telefon: +47 33 99 74 76

 

§5 Angrerett

a) Valueshop tilbyr ingen angrerett for bedrifter.

 

§6 Erstatningsansvar

a) Valueshop.no er ikke erstatningsansvarlig i tilfelle av forsinkelse eller mangler ved varen/ytelsen. Valueshop.no fraskriver seg således ethvert ansvar for følgetap og/eller indirekte tap herunder driftstap, avansetap, tapt arbeidsfortjeneste, tap av data og/eller andre indirekte tap samt omkostninger i forbindelse med reetablering/oppdatering m.m. i anledning av mangler ved det solgte.

b) Valueshop.no's produktansvar er begrenset til det ansvar som følger av produktansvarsloven, og Valueshop.no fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på annet grunnlag. Kunden er forpliktet til uten ugrunnet opphold skriftlig å meddele Valueshop.no, hvis det er oppstått en produktansvarsskade, eller at det er fare for at en slik skade vil inntreffe.

 

§7 Produktinformasjon

a) Valueshop.no strekker seg for å opplyse så presist og korrekt om de gjeldende produkter som mulig. Det tas dog forbehold for trykkfeil.

b) Bildene som finnes på Valueshop.no er eksempler, og er ikke en del av avtalegrunnlaget.

 

§8 Priser

Alle priser er angitt inkl. MVA, med mindre annet uttrykkelig fremgår.

 

§9 Betaling

a) Betalingsmetoder

Stk. 1. Kredittkortbetaling.
Det er mulig å betale med kredittkort hos Valueshop.no. 
Vi godtar VISA, MasterCard, VISA Electron og Maestro.

Stk. 2. Fakturabetaling (for virksomheter)
Vi sender fakturaen til deg per e-post så snart pakken er sendt fra lageret. Fakturaen er utstedt direkte av oss eller vår samarbeidspartner Midt Factoring,  er fakturaen utstedt av Midt Factoring er det de som vil innkreve utestående krav. Har du spørsmål til din faktura fra Midt Factoring ber vi deg ta direkte kontakt med Midt Factoring. I mailen og på fakturaen vil du finne en betalingsveiledning. Du har 14 dager til å betale fakturaen på.

Stk. 4. KLARNA
Velger du å betale med KLARNA, vil vi sende deg en faktura via mail så snart ordren er avsendt. I mailen og på fakturaen vil du finne betalingsveiledning.

b) Ved ordre over 500 NOK (inkl. MVA) vil Valueshop.no forbeholde seg retten til å vurdere kundens kredittverdighet, og på bakgrunn av denne vurderingen forlange full eller delvis depositum av beløpet innen ordrens avsendelse. Har kunden valgt å få ordren levert på kredit, vil Valueshop.no etter avtalens inngåelse kontakte kunden med ytterligere opplysninger om depositum.

c) Kunden kan ikke foreta motregning i kjøpesummen for krav henhørende fra andre rettsforhold, og kunden kan ikke utøve tilbakeholdsrett eller nekte betaling på grunn av forsinkelse, reklamasjon eller motkrav vedrørende den konkrete leveransen.

d) Ved forsinket betaling påregnes rente i henhold til gjeldende lovgivning. 

 

§10 Levering

a) Leveringstiden er avhengig av ordrens størrelse, beskaffenhet og hva som øvrig er avtalt mellom kunden og Valueshop.no. Det leveringstidspunkt som opplyses av Valueshop.no er omtrentlig og dermed uforpliktende for Valueshop.no, med mindre det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid for hele eller deler av ordren.

b) Valueshop.no strekker seg for alltid å ha en oppdatert lagerstatus på alle produkter. Den lagerstatus som angis på hjemmesiden, er veiledende og inngår ikke som en del av avtalegrunnlaget. Dette skyldes, at Valueshop.no tilbyr flere former for avtaleinngåelse, hvilket kan ha innflytelse på lagerbeholdningen.

c) Levering skjer utelukkende til adresser i Norge. Forsendelser til andre lande krever særlig avtale, og kunden oppfordres til å kontakte Valueshop.no for fraktpriser og estimert leveringstid. Valueshop.no leverer ikke til oversjøiske og utenlandske mottakeradresser.

d) Kan levering som følge av kundens forhold ikke gjennomføres, henstår varen for kundens regning og risiko. Valueshop.no er i denne anledning berettiget til å oppkreve lagerleie, omkostninger m.m. I tilfelle av forsinkelse kan kunden alene oppheve avtalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uker. Kunden har i så fall alene rett til å få tilbakebetalt allerede betalt beløp, og kunden kan således ikke gjøre andre mislighold gjeldende i anledning av den oppståtte forsinkelsen.

 

§11 Fortrolighet

a) Personopplysningene oppbevares kryptert, Personopplysningene transmitteres kryptert til og fra virksomheten

b) Loggstatistikk 
Loggstatistikk brukes på www.Valueshop.no og betyr at et statistikk-system samler opp informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besørgende en webside har hatt, hvor de kommer fra, på hvilken del av websiden butikken forlates m.m. På www.Valueshop.no brukes loggstatistikk med det formål å optimere websiden og dens funksjoner. I tillegg knyttes opplysningene i logg-statistikken til de kunder og brukere som besøker websiden, såfremt brukeren tilkjennegir navn, adresser og andre opplysninger i forbindelse med et kjøp på websiden, eller opprettelsen av en brukerprofil.

Loggstatistikk brukes dessuten til: Personalisering av markedsføringen mot brukeren, og skape økt brukervennlighet.

For at du kan inngå en avtale med oss via websiden skal du la deg registrere med følgende personlige opplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail-adresse.

Personopplysningene registreres hos Valueshop.no og oppbevares av QuickPay.

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen til deg. Når det samles inn personopplysninger via vår webside, sikrer vi at det alltid skjer ved avgivelse av ditt samtykke, således at du er informert om akkurat hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.

Følgende grupper av medarbeidere har adgang til de registrerte opplysningene: Ledelsen, Salg og markedsføring, Administration og Regnskap.

Registrerte personopplysninger transmitteres kryptert. Det gjøres på følgende måte: Kontakt QuickPay for opplysninger om dette. www.quickpay.dk

Opplysningene videresendes ikke til tredjepart.

Det registreres ingen personfølsomme opplysninger.

Som registrert hos Valueshop.no har du alltid rett til å komme med innsigelser mot registreringen, og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Valueshop.no via e-mail: support@valueshop.no.

Denne e-mailadresse blir beskyttet mot spam, du trenger have Javascript aktivert for å se den.

 

§12 Eiendomsforbehold

a)  Valueshop.no forbeholder seg eiendomsretten til Varen, så lenge det ikke er mottatt full betaling for den bestilte varen.

b) Inntil eiendomsretten er overgått til kunden, skal det solgte oppbevares og vedlikeholdes forsvarlig. Skader på det solgte, utover hva vanlig slitasje medfører, skal erstattes av kunden. Kunden har dessuten plikt til å holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulle verdi. Kunden forplikter seg til ikke uten Valueshop.no’ s skriftlige samtykke å disponere over det solgte på en måte, som kan forringe Valueshop.no’s sikkerhet i varen, herunder men ikke begrenset til pantsetning, utleie eller utlån av varen.

 

§13 Tvister

a) Verneting 
Verneting er det til enhver tid gjeldende hjemting for Valueshop.no

b) Lovvalg
Norsk lovgivning finner anvendelse på avtaler inngått mellom Valueshop.no og Kunden.

 

§14 Gyldighet

Disse vilkår trer i kraft den 21. oktober 2015.